Hopp til navigasjon for snarveier Hopp til hovedmenyen

Rammeverk - vurdering for læring

Rammeverket for vurdering for læring bygger på prinsipper for den gode Akershusopplæringen, forskrift for videregående opplæring og modellen for identifisering, kartlegging og oppfølgning (IKO).

Se også årshjul for vurderingsarbeidet.

Under kan du se en fremstilling av de ulike fasene og bestanddelene i vurderingsarbeidet:


Formelt grunnlag for individuell vurdering i grunnskolen og i videregående skole ligger i læreplanverket for Kunnskapsløftet og opplæringsloven med forskrift (se spesielt forskriftens kap. 3 , kap. 5 og kap. 20).

 

Gå til forskrift til Opplæringslova (Lovdata)

Den gode akershusopplæringen er både en satsing og et rammeverk for pedagogisk kvalitet. Hovedmålet er å forbedre elevens kompetanse gjennom en profesjonalisering på alle nivåer.

  Gå til den gode akershusopplæringen

 • Lokalt arbeid med læreplaner og vurdering
 • Skolebasert vurdering

Gå til planlegging

Underveisvurdering skal gis løpende og systematisk.

Elevene lærer best når de:

 1. Forstår hva de skal lære og hva som er forventet av dem.
 2. Får tilbakemeldinger som forteller dem om kvaliteten på arbeidet eller prestasjonen.
 3. Får råd om hvordan de kan forbedre seg.
 4. Er involvert i eget læringsarbeid ved blant annet å vurdere eget arbeid og utvikling – egenvurdering.

 (De fire prinsippene for underveisvurdering )

Gå til underveisvurdering

IKO-modellen er Akershus fylkeskommunes modell for systematisk elevoppfølging gjennom Identifisering, Kartlegging og Oppfølging av elever i risikosonen for å falle fra videregående opplæring.

Noen stoppunkter i IKO-arbeidet:

 • Midtveisvurdering 1. november
 • Midtveisvurdering 15. januar
 • Midtveisvurdering 1. april

Gå til IKO-modellen

 Sluttvurdering er:

 • standpunktkarakterer
 • eksamenskarakterer
 • karakterer til fag-/svenneprøve og kompetanseprøve

Gå til sluttvurdering

All sluttvurdering skal dokumenteres skriftlig i form av

 • vitnemål
 • kompetansebevis 
 • fag- /svennebrev 

Gå til dokumentasjon

Årshjul

Om vurdering for læring


Fant du det du lette etter?

JA NEI

Trykk send-knappen for å registrere din tilbakemelding.
Det er valgfritt å legge til en melding. Dersom du ønsker svar på henvendelsen din, kan du også legge inn din epostadresse, så tar vi kontakt med deg.