Hopp til navigasjon for snarveier Hopp til hovedmenyen

Den gode økta

Undervisningssituasjon Lillestrøm vgs foto Kristin Svorte.

Den gode akershusskolen (Dga) er en satsing innen videregående opplæring i Akershus, der hovedmålet er å forbedre elevenes kompetanse slik at enda flere fullfører og består. Hovedstrategien for å nå dette målet er å skape en best mulig opplæring for elevene i klasserom og verksted ved at lærere, skoleledere, administrasjon og politikere drar i samme retning.

Grunnlaget for god opplæring skjer i lærernes planlegging og refleksjon over egen undervisning, og skolelederne skal støtte og veilede lærerne i bruk av undervisningsprinsipper som fremmer læring. God undervisning følger akershusskolens standard for ledelse av Den gode økta og bygger på noen felles holdninger:

 • Alle elever skal møtes med respekt og tro på at de kan lære dersom de får utfordringer.
 • Alle elever skal fullføre opplæringen med best mulig resultater.
 • Likeverd betyr at elever med ulike utfordringer må møtes på ulike måter.
 • Læring handler om å lykkes og om å ville.
 • Refleksjon og åpenhet rundt egen undervisning er en forutsetning for kollektiv læring.

Standard for ledelse av Den gode økta

 • Læreren starter presis.
 • Læreren klargjør målene og sikrer at eleven forstå hva han/hun skal lære.
 • Læreren viser positive forventninger til alle elevene.
 • Læreren viser at han/hun bryr seg om den enkelte elev.
 • Læreren etablerer og bevarer nødvendig arbeidsro.
 • Læreren presenterer lærestoffet på en motiverende og relevant måte.
 • Læreren stiller tydelige arbeidskrav til elevene.
 • Læreren tilpasser arbeidsmåter, lærestoff og oppgaver til elevenes nivå og læreforutsetninger.
 • Læreren gir elevene tilbakemeldinger som gir retning for videre arbeid.
 • Læreren legger til rette for å utvikle elevenes læringsstrategier.
 • Læreren hjelper elevene til refleksjon over egen læring i løpet av eller etter økten.
 • Læreren oppsummerer og avslutter tydelig og klargjør forventninger til neste økt.

 

 


Fant du det du lette etter?

JA NEI

Trykk send-knappen for å registrere din tilbakemelding.
Det er valgfritt å legge til en melding. Dersom du ønsker svar på henvendelsen din, kan du også legge inn din epostadresse, så tar vi kontakt med deg.