Hopp til navigasjon for snarveier Hopp til hovedmenyen

Samarbeid skole - hjem

pexelsphoto70292.

Kunnskap fra forskning om foreldrenes betydning for barn og unges læring og utvikling gir grunnlag for å jobbe for et nært og godt samarbeid med foreldrene om elevenes utvikling.

Nordahl (ref.) understreker for eksempel at samarbeidsforholdet skole-hjem er et vesentlig bidrag til skolens læringsmiljø. Videre sier Hattie (2009) at det er foreldrenes forventninger til skoleprestasjoner som har sterkest innvirkning på elevenes motivasjon og innsats; dernest følger foreldrenes interesse for skolearbeid hjemme og på skolen, leksehjelp og dialog om skoleframgang. Dette betyr mer for elevens læring enn andre faktorer i familien, som sosioøkonomisk status.

Hattie (ref.) trekker også frem at mange foreldre er fremmedgjorte for skolen fordi de ikke forstår skolens språk. Derfor må skolen og hjemmene kommunisere, så at de kan snakke "samme språk" og formidle de samme forventningene; slik at elevene slipper å leve i to verdener (jf. Utdanningsdirektoratets rundskriv Udir-7-2010 Foreldresamarbeid i grunnskolen og videregående opplæring).

Foreldresamtale

Skolen skal ha kontakt med elevenes foresatte.

  • I starten av opplæringsåret på Vg1 og Vg2 skal skolen holde et foreldremøte der foresatte informeres om skolen, innholdet i opplæringen, skole-hjem samarbeidet, rutiner og annet som relevant for foresatte.
  • Foresatte til elever under 18 år har rett til minst en planlagt samtale med kontaktlærer første halvdel av opplæringsåret. Samtalen skal: - omhandle hvordan eleven arbeider daglig, elevens kompetanse i faget, og sosial utvikling. - skal bidra til å øke elevenes selvinnsikt i egen læring og utvikling. Samtalen kan gjennomføres i sammenheng med fagsamtalen og/eller halvårsvurdering uten karakter.

Fant du det du lette etter?

JA NEI

Trykk send-knappen for å registrere din tilbakemelding.
Det er valgfritt å legge til en melding. Dersom du ønsker svar på henvendelsen din, kan du også legge inn din epostadresse, så tar vi kontakt med deg.