Hopp til navigasjon for snarveier Hopp til hovedmenyen

Læringsstrategier

computer1185626_1280.

Læringsstrategier er ulike framgangsmåter elevene bruker for å organisere sin egen læring. Dette er strategier for å planlegge, gjennomføre og vurdere eget arbeid for å nå fastsatte kompetansemål. Det innebærer også refleksjon over nyervervet kunnskap og anvendelse av den i nye situasjoner.

Læreren som modell:

Elever lærer på ulike måter og bør finne ut av hvordan de lærer best. Det vil si at de lærer seg å lære. Læreren bør vise hvordan ulike strategier kan brukes. Først når elevene tar i bruk strategiene, har de opparbeidet evnen til kritisk tenkning og kan utvikle og nyttiggjøre seg egne strategier. Noen eksempler på strategier ser du nedenfor:

Lesing

Elevene lærer å velge blant lesestrategier (skimming, scanning, close reading), avhengig av hensikten med lesingen og hvor de er i leseprosessen. De aktiverer forkunnskaper før en tekst leses (førlesing). De vurderer hvordan teksten bør leses og hvordan de kan ta notater underveis (underveis). Etter lesingen lærer elevene å tenke igjennom teksten, de ser over notatene, gjør oppgaver til tekstens innhold, vurderer hvor godt de har forstått teksten og om de eventuelt bør lese teksten på nytt eller ta flere notater (etterlesing).

Memorere, utdype, organisere eller overvåke? Noen ulike strategier.

Bruk av for eksempel tankekart kan være en strategi. En elev kan ha ulike hensikter med å bruke et tankekart; for å huske ord eller innhold i en tekst (memorere), for å knytte det til forkunnskaper om emnet (utdype), for å skape en oversikt over tekstinnholdet og finne sammenhenger (organisere), eller for å kontrollere forståelsen av et tema (overvåke). Temaet skrives i en sirkel, deretter tegnes streker ut fra midten til nye stikkord.

En tidslinje brukes til å vise hendelser i kronologisk rekkefølge, og til å vise relasjoner mellom hendelser. Linjen markeres med korte streker der opplysninger settes inn. Det kan være årstall (historiske hendelser, biografiske opplysninger, osv.) eller hendelser fra tekster, bøker og filmer.

Et alternativ til gloseboka er at elevene samler ord og uttrykk i en ordbank. Elevene kan lage sin egen ordbank. Klassen kan også lage felles ordbanker på plakater. Deretter kan de velge ut de av ordene/uttrykkene de ønsker å samle på og lage sin egen personlige ordbank.

 

 

 

  

 


Fant du det du lette etter?

JA NEI

Trykk send-knappen for å registrere din tilbakemelding.
Det er valgfritt å legge til en melding. Dersom du ønsker svar på henvendelsen din, kan du også legge inn din epostadresse, så tar vi kontakt med deg.