Hopp til navigasjon for snarveier Hopp til hovedmenyen

Læringsfremmende tilbakemeldinger

Elektrofag Skedsmo vgs foto Kristin Svorte.

Vi mennesker motiveres av å lære. Når vi lærer kommer mestringsfølelsen og lysten til å lære mer. I denne prosessen er den fortløpende dialogen mellom læreren og den enkelte elev helt sentral. Eleven skal gis mulighet til å vise hva hun/han kan, og læreren bidrar med tydelige og konkrete tilbakemeldinger om hva eleven mestrer gjennom hele læringsprosessen. For å lære mer må også blikket rettes framover; eleven trenger informasjon om hva som skal til for å utvikle seg videre i faget. Dette kan både dreie seg om informasjon om områder i faget som kan forbedres - og arbeidsmåter, studieteknikker og læringsstrategier som kan utvikles videre.

Gjennom tilbakemeldinger om hva eleven kan, og framovermeldinger om hva som skal til for å lære mer, avler altså vurderingsarbeidet mer læring.  

 Hva er læringsfremmende tilbake- og framovermeldinger?  

  • Bidrag i elevens læring og opplevelse av å mestre skolegangen.   

  • Tydelig og konstruktiv informasjon om hva de mestrer.  

  • Informasjon om hvordan eleven kan utvikle sin kompetanse i faget.  

  • Bevisstgjøring av elevene på mulige læringsstrategier.  

 Tilbakemeldingene må være konkrete og gis løpende arbeidsprossessen og knyttet opp mot oppgaven og aktuelle mål og kriterier. Det er viktig med "timingen". 
 
Fra Utdanningsdirektoratets nettsider om Vurdering for læring: 

Noen kjennetegn på en god faglig tilbakemelding: 

  • Tar utgangspunkt i mål for oppgave og kriterier. 

  • Tar utgangspunkt i prestasjon, mestring og forståelse. 

  • Gir informasjon som kan utvikle arbeidet og læringsprosessen. 

  • Gir hjelp til spesifikke problem. 

  • Fører til refleksjon og innsats. 

  • Brukes og fører til utvikling. 

Kilde: Siv M. Gamlem 


Fant du det du lette etter?

JA NEI

Trykk send-knappen for å registrere din tilbakemelding.
Det er valgfritt å legge til en melding. Dersom du ønsker svar på henvendelsen din, kan du også legge inn din epostadresse, så tar vi kontakt med deg.