Hopp til navigasjon for snarveier Hopp til hovedmenyen

Halvårsvurdering

pexelsphoto66100.

Som en del av underveisvurderingen, som skal gis løpende og systematisk, har eleven, lærlingen og lærekandidaten også rett til halvårsvurdering. Dette "stoppunktet" i det kontinuerlige vurderingsarbeidet og oppfølgingen av eleven, lærlingen og lærekandidaten er en del av læringsprosessen, og skal bidra til utvikling og økt kompetanse i fagene.

Halvårsvurdering i fag

Eleven har rett til halvårsvurdering uten og med karakter to ganger i året – midt i opplæringsperioden og i slutten av opplæringsåret (dersom faget ikke avsluttes, se Sluttvurdering). Halvårsvurdering i fag for elever skal;

  • beskrive elevens kompetanse opp mot kompetansemålene i læreplanen for faget
  • gi veiledning om hvordan eleven kan øke kompetansen sin i faget

Halvårsvurdering uten karakter skal gjennomføres før halvårsvurdering med karakter. Det skal ikke gå for lang tid mellom halvårsvurdering uten karakter til halvårsvurdering med karakter gis.

Halvårsvurdering uten karakter kan gis skriftlig og/eller muntlig.

Halvårsvurdering med karakter skal gis skriftlig, og føres i det skoleadminstrative systemet for karakterføring (se egne rutiner).

Halvårsvurdering i orden og i atferd for elever – Det skal gis halvårsvurdering uten og med karakter i orden og i atferd to ganger i året – midt i opplæringsperioden på hvert årstrinn og i slutten av opplæringsåret (dersom eleven ikke avslutter opplæringen i skolen dette opplæringsåret, se Sluttvurdering/standpunktkarakter i orden og i atferd).

Halvårsvurdering for lærlinger og lærekandidater i bedrift – Halvårsvurdering er en del av underveisvurderingen for lærlinger og lærekandidater, se Lærlinger.

Varsling

Elev og foresatte (når eleven er under 18 år) skal varsles skriftlig dersom:

  • det er tvil om eleven kan få halvårsvurdering med karakter eller standpunktkarakter i fag fordi læreren mangler grunnlag for vurdering sett opp mot kompetansemålene i faget
  • det er fare for at eleven kan få karakteren nokså god eller lite god i orden eller i atferd ved halvårsvurdering eller når standpunktkarakter skal settes

Varselet skal gis uten ugrunnet opphold.

Planlegging av vurderingsarbeidet

Skolen skal ha planer og rutiner som sikrer at elevene får halvårsvurdering uten karakter midt i opplæringsperioden i alle fag og på slutten av opplæringsåret i fag som ikke er avsluttet. Rutinene og planene må videre sikre at halvårsvurdering uten karakter gis før halvårsvurdering med karakter, og at halvårsvurdering uten karakter gis nært opp mot halvårsvurdering med karakter. De skal også sikre at det i halvårsvurderingen gis informasjon om elevens kompetanse i fagene og veiledning om hvordan eleven kan øke sin kompetanse.

Rektor må sikre at arbeidet med halvårsvurdering gjøres i tråd med forskriftens krav og skolens egne rutiner.

 


Fant du det du lette etter?

JA NEI

Trykk send-knappen for å registrere din tilbakemelding.
Det er valgfritt å legge til en melding. Dersom du ønsker svar på henvendelsen din, kan du også legge inn din epostadresse, så tar vi kontakt med deg.