Hopp til navigasjon for snarveier Hopp til hovedmenyen

Fag- og utviklingssamtaler

Bildefag - Media og kommunikasjon Lillestrøm vgs foto Kristin Svorte.

Som en del av underveisvurderingen, som skal gis løpende og systematisk, har eleven, lærlingen og lærekandidaten også rett til samtaler om utviklingen sin i fagene og om annen utvikling

 

Samtale om faglig utvikling

Minst en gang hvert halvår har eleven, lærlingen og lærekandidaten rett til en samtale med kontaktlæreren eller instruktøren om utviklingen sin i forhold til kompetansemålene i fagene. Rektor kan delegere til faglærer å holde fagsamtaler.

Fagsamtalen kan gjennomføres samtidig med halvårsvurdering uten karakter, og samtidig med foreldresamtale.

Dialog om annen utvikling

Eleven, lærlingen og lærekandidaten har også rett til jevnlig dialog med kontaktlærer eller instruktør om sin utvikling i lys av formålet med opplæringen (opplæringsloven § 1-1), generell del og prinsipp for opplæringen i læreplanverket.

Planlegging av vurderingsarbeidet og fag- og utviklingssamtaler – For å sikre at elevene og lærlingene får den underveisvurderingen de har rett til, herunder samtale om utviklingen sin i fagene og dialog om annen utvikling, er det viktig at skolen og den enkelte lærer planlegger vurderingsarbeidet og gjennomføring av fag- og utviklingssamtaler.

De fire prinsippene for underveisvurdering – For best læring og utbytte av opplæringen må elevene forstå hva de skal lære og hva som forventes i opplæringen. Det er viktig at elevene får gode tilbakemeldinger og råd om hvordan de kan forbedre seg (framovermeldinger). Og elevene må involveres i eget læringsarbeid – egenvurdering og hverandrevurdering.

Elevene skal ha oversikt over hva de skal vurderes i, og både vurderingskriterier og vurderingsformer skal fremgå av planen for hvert fag.

 


Fant du det du lette etter?

JA NEI

Trykk send-knappen for å registrere din tilbakemelding.
Det er valgfritt å legge til en melding. Dersom du ønsker svar på henvendelsen din, kan du også legge inn din epostadresse, så tar vi kontakt med deg.