Hopp til navigasjon for snarveier Hopp til hovedmenyen

Egenvurdering og hverandrevurdering

Egenvurderingen er en del av underveisvurderingen. Formålet med egenvurderingen er at eleven, lærlingen og lærekandidaten reflekterer over og blir bevisst på egen læring.

Egenvurdering

"Eleven skal delta aktivt i vurdering av egen kompetanse, eget arbeid og egen faglig utvikling." (jf. Forskrift til opplæringsloven § 3-12). Dette samsvarer med prinsipp fire for god underveisvurdering:

Elever, lærlinger og lærekandidater lærer best når de er involvert i eget læringsarbeid ved blant annet å vurdere eget arbeid og egen utvikling.

Lære å lære. Egenvurdering kan være at eleven vurderer eget arbeid og reflekterer over hvorvidt et læringsmål er nådd eller ikke, men det kan også innebære at eleven vurderer sine arbeidsmåter, -metoder og læringsstrategier. I et livslangt læringsperspektiv er det viktig at man trener på å styre egne læringsprosesser.

Læreren skal legge til rette for at egenvurderingen blir en del av undervisningen, jf. formålet. Til syvende å sist skal det føre til bedre læring.

Eksempler på spørsmål eleven kan reflektere over:

 • Hva har jeg lært i løpet av ei økt eller en periode? 
 • Hvor godt har jeg jobbet med dette emnet? 
 • Hvordan fungerte denne arbeidsmetoden for meg? Hvorfor? 
 • Hva er jeg usikker på? Hva trenger jeg hjelp til? 
 • Hva må jeg gjøre for å forbedre meg i faget? Hva kan jeg gjøre selv og hva må læreren hjelpe meg med? 
 • Egenvurdering kan gjennomføres på ulike måter, for eksempel 
 • Spørreundersøkelse på it’s learning 
 • Undersøkelse i slutten av timen der elevene signaliserer med tommel opp eller ned. En slik undersøkelse kan også gjennomføres i løpet av timen. 
 • Exit-lapp etter timen (Hva har jeg lært? Hva var vanskelig eller uklart?) 
 • Sjekklister i forbindelse med vurderingssituasjoner, for eksempel før og/eller etter en muntlig pr
 • esentasjon.

Hverandrevurdering

Det at elever hjelper andre elever og gir tilbakemeldinger til hverandre, ser ut til å styrke læringsutbyttet. Dette kalles for eksempel hverandrevurdering, kameratvurdering eller medelevvurdering. Hverandrevurdering innebærer at elever hjelper andre elever og gir tilbakemeldinger til hverandre. Formålet er at elevene skal lære mer selv samtidig som de hjelper andre å lære mer.

Med utgangspunkt i vurderingskriterier gir elevene hverandre tilbakemeldinger om hva som er bra og hvilke områder de kan forbedre seg på. Det er en fordel at elevene selv har vært med på å utvikle kriteriene i samarbeid med læreren og at de øver på å gi konkrete tilbakemeldinger til hverandre.

Tilbakemeldingene bør være konstruktive og peke fremover, slik at elevene kan hjelpe hverandre med å utvikle seg. Intensjonen med hverandrevurdering er ikke at elevene setter karakterer på hverandres arbeid.

Hverandrevurdering kan gjennomføres på ulike måter, for eksempel

 • Elever leser hverandres tekster og gir tilbakemelding i par eller små grupper. Her kan det ofte være aktuelt å konsentrere seg om en del av teksten, for eksempel innledningen. 
 • En gruppe elever hører på hverandres presentasjoner og gir tilbakemelding. Her kan elevene få i oppgave å konsentrere seg om noen vurderingskriterier hver. Etter hver presentasjon kan man ha en kort samtale om det hver elev har notert seg.

Fant du det du lette etter?

JA NEI

Trykk send-knappen for å registrere din tilbakemelding.
Det er valgfritt å legge til en melding. Dersom du ønsker svar på henvendelsen din, kan du også legge inn din epostadresse, så tar vi kontakt med deg.