Hopp til navigasjon for snarveier Hopp til hovedmenyen

Skolebasert vurdering

clause684509_1280.

Skolebasert vurdering innebærer at skolen jevnlig skal vurdere om organisering, tilrettelegging og gjennomføring av opplæringen bidrar til å nå målene som er fastsatt i læreplanverket for Kunnskapsløftet.

Opplæringsloven fastslår at fylkeskommunen skal ha et forsvarlig system, og at skoleeier skal sikre at skolene gjennomfører skolebasert vurdering i tråd med lovens krav. Det er også fastsatt en rutinebeskrivelse for fylkesdirektørens kartlegging og vurdering av praksis, samt en rutinebeskrivelse for avviksbehandling (se relevante dokumenter).

Skolebasert vurdering er et av de tre delområdene i Felles nasjonalt tilsyn 2014-2017. Under dette tilsynsområdet er det presisert at fylkeskommunen, som skoleeier må sørge for at skolen ved skolebasert vurdering:

1. har gode kilder og relevant informasjon om elevenes måloppnåelse

2. avdekker årsaken til manglende måloppnåelse og gjennomfører endringer

3. sikrer en bred medvirkning i gjennomføringen

4. gjennomfører vurderingen jevnlig

Rutinen for kvalitetssikring av skolens arbeid med skolebasert vurdering baserer seg blant annet på disse fire kontrollpunktene i tilsynet. Som en del av den skolebaserte vurderingen skal skolene i Akershus fylkekommune legge sin virksomhetsplan/handlingsplan på skolens hjemmeside. I tillegg skal skolene rapportere på sitt arbeid med skolebasert vurdering hvert år.


Fant du det du lette etter?

JA NEI

Trykk send-knappen for å registrere din tilbakemelding.
Det er valgfritt å legge til en melding. Dersom du ønsker svar på henvendelsen din, kan du også legge inn din epostadresse, så tar vi kontakt med deg.