Hopp til navigasjon for snarveier Hopp til hovedmenyen

Ressurser planlegging og evaluering

Ressursene på disse sidene er utarbeidet av de videregående skolene i Akershus.

SWOT-analyse

En SWOT-analyse er en metode for å identifisere og forstå hva som kan være en bedrifts sterke og svake sider og hva som kan være markedsmessige muligheter og trusler. SWOT er en forkortelse for strength, weakness, opportunities, threats. (Kilde: Store Norske Leksikon).

Her finner du en mal for SWOT-analyse til bruk for vurdering.

GAP-analyse

En GAP-analyse er en modell som ser på avstanden mellom forventninger og opplevde/oppnådde resultater (Kilde: Store Norske Leksikon).

Her finner du en mal for GAP-analyse for vurdering for læring.

 


Fant du det du lette etter?

JA NEI

Trykk send-knappen for å registrere din tilbakemelding.
Det er valgfritt å legge til en melding. Dersom du ønsker svar på henvendelsen din, kan du også legge inn din epostadresse, så tar vi kontakt med deg.