Hopp til navigasjon for snarveier Hopp til hovedmenyen

Lokale læreplaner i akershusskolen

filefolders923523_1920.

Gjennom rammeverket for den gode akershusopplæringen; Praksisprinsipper for pedagogisk ledelse og læring, beskrives det som er å anse som en standard for pedagogisk kvalitet for lærere og ledere i den videregående skolen i Akershus.

Hovedmålet med denne satsingen er å forbedre elevenes kompetanse gjennom en profesjonalisering av alle ledd i akershusskolen. Denne profesjonaliseringen er i større grad en kollektiv prosess enn en individuell.

  • Rektor må derfor inspirere til og tilrettelegge for et lærende fellesskap, blant annet ved å legge til rette for samarbeid mellom lærere og aktivt følge opp dette.
  • Lærerne må delta i en åpen delingskultur der de også har forventninger til hverandre om å bruke hverandres kompetanse til å gjøre undervisningen best mulig. I begrepet profesjonell lærerpraksis ligger ikke bare en vilje og evne til å reflektere over egen undervisning, men også å planlegge og dele undervisningserfaringer sammen med andre lærere.

Lokalt læreplanarbeid er ikke en individuell øvelse, men et arbeid som krever involvering av rektor, avdelingsledere og lærere, i en kollektiv profesjonsutøvelse.

Hva er skoleleders ansvar?

Utdanningsdirektoratet påpeker at det er skoleleders ansvar å sørge for at skolen følger regelverket, og foreslår blant annet at

  • det må vurderes om skolen har tilstrekkelig kunnskap om innhold, mål og prinisipper i LK06,
  • om det er satt av tilstrekkelig felles tid i kollegiet til gjennomgang og diskusjon av denne, og
  • om undervisningspersonalet planlegger, gjennomfører og vurderer opplæringen i samsvar med LK06.

Hva er undervisningspersonalets ansvar?

Læreplanene i fag er utformet slik at de gir skolene handlingsrom for å kunne tilpasse innhold, arbeidsmåter og organisering til den enkelte elevgruppe og til lokale forhold.

Undervisningspersonalet er de som skal tilrettelegge, gjennomføre og vurdere opplæringen i samsvar ikke bare med kompetansemålene, men også i lys av læreplanens formål og de grunnleggende ferdighetene i faget, læreplanens generelle del og prinsipper for opplæringen.

Gjennom kollektiv profesjonsutøvelse og autonomi bør lærerne utarbeide lokale læreplaner for skolen, og sammen eller individuelt planlegge den konkrete opplæringen for en kortere eller lengre periode.

 

 


Fant du det du lette etter?

JA NEI

Trykk send-knappen for å registrere din tilbakemelding.
Det er valgfritt å legge til en melding. Dersom du ønsker svar på henvendelsen din, kan du også legge inn din epostadresse, så tar vi kontakt med deg.