Hopp til navigasjon for snarveier Hopp til hovedmenyen

Litteratur om vurdering

www.pixabay.com.

Her har vi samlet aktuelle artikler og litteratur om vurdering.

 

Norsk litteratur

Dale, E..L. og Wærness, J.I. (2003). Differensiering og tilpasning i grunnopplæringa: rom for alle – blikk for den enkelte. Oslo: Cappelen.

Dale, E.L. og Wærness, J.I. (2006): Vurdering og læring i en elevaktiv skole. Oslo: Universitetsforl.

Dale, E.L (2008). Fellesskolen: skolefaglig læring for alle. Oslo: Cappelen

Dobson, Stephen og R. Engh (red.) (2010) Vurdering for læring i fag. Kristiansand: Høyskoleforlaget.

Dobson, S., Eggen, A. og Smith, K. (2009). Vurdering, prinsipper og praksis. Oslo: Gyldendal akademisk

Dysthe, O. (2001). Mappemetodikk med sosiokulturell forankring. I Dysthe, O. (red): Dialog, samspel og læring. Oslo: Oslo: Abstrakt forlag

Elstad, E. og Turmo, A. (2008.). Læringsstrategier: søkelys på lærernes praksis. Oslo: Universitetsforl.

Engh, R., Dobson, S. og Høihilder, E.K. (2007). Vurdering for læring. Kristiansand: Høyskoleforlaget

Engh, Roar (2011) Vurdering for læring i skolen. På vei mot en bærekraftig vurderingskultur. Kristiansand: Høyskoleforlaget

Fjørtoft, H. (2009). Effektiv planlegging og vurdering: rubrikker og andre verktøy for lærere. Bergen: Fagbokforlaget

Fjørtoft, H. (2015). Effektiv planlegging og vurdering, 2. utgave. Læring med mål og kriterier i skolen. Bergen: Fagbokforlaget

Frost, J. (red.) (2009). Evaluering i et dialogisk perspektiv. Oslo: Cappelen akademisk

Gamlem, Siv M. (2015). God vurderingspraksis i grunnskolen Oslo: Pedlex

Gamlem, Siv M. (2015). Tilbakemelding for læring og utviking. Oslo: Gyldendal Akademisk.

Gamlem, Siv M. (2014) Tilbakemeldinger og underveisvurdering. Oslo: Pedlex

Gardner, John (red.) (2010) DevelopingTeacherAssessment. Birkshire: Open University Press.

Hartberg, Egil Weider et.al (2012) Feedback i skolen. Oslo: Gyldendal Akademisk

Haugaløkken, O, Evensen, L.S, Hertzberg, F. og Otnes, H. (2009). Tekstvurdering som didaktisk utfordring. Oslo : Universitetsforlaget

Helle, L. (2007). Læringsrettet vurdering. Oslo: Universitetsforl.

Hestnes, H og Sandvik, L. V (2010). Språkfag 3. Vurdering. Oslo: Tapir forlag

Hopfenbeck, Therese Nerheim (2014). Strategier for læring. Om selvregulering, vurdering og god undervisning. Oslo: Universitetsforlaget.

Høihilder, E. K. (2011). Elevvurdering : metodebok for lærere i grunnskolen. Oslo: Pedlex Skoleinformasjon

Høihilder, E. K. (2008). Elevvurdering: en metodebok for lærere. Oslo: Pedlex

Høihilder, E. K. (red.) (2009). Elevvurdering: metoder for ungdomstrinnet og videregående opplæring. Oslo: Pedlex

Lauvås, P. og Jakobsen, A (2002): Exit eksamen – eller?: former for summativ evaluering i høgre utdanning. Oslo: Cappelen akademisk forl.

Limstrand, K (red.) (2010): Elevsamtalen. En metodebok for lærere. Oslo:Pedlex 2010

Naturfag (Nr. 2, 2008) Vurdering. Naturfagsenteret, Oslo.

Rønbeck, A.E. (2009) Vurdering for og av læring på ungdomstrinnet. I Germeten, S. (red.) Kunnskapsløftet: fra læreplantekst til læreres praksis. Tromsø : Eureka forlag

Slemmen, T (2010). Vurdering for læring i klasserommet. Oslo: Gyldendal Akademisk

Streitlien, Å. (2009). Hvem får ordet og hvem har svaret?: om elevmedvirkning i matematikkundervisningen. Oslo : Universitetsforl.

Sund, G., Nore, H. og Vagle, I. (2009) Vurdering for og av læring i yrkesfag. I Dobson, S., Eggen, A. og Smith, K.: Vurdering, prinsipper og praksis. Oslo : Gyldendal akademisk

Taasen, I., Havnes, A. og Lauvås, P. (2004). Mappevurdering – av og for læring: med eksempler fra helse- og sosialfag. Oslo: Gyldendal akademisk.

Tveit, S. (red.) (2007). Elevvurdering i skolen: grunnlag for kulturendring. Oslo: Universitetsforl.

Internasjonal litteratur

Absolum, Michael (2006) Clarity in theClassroom. Using Formative Assessment. Hodder Education, Auckland.

Black, P., Harrison, C., Lee, C., Marshall, B. og Wiliam, D. (2006) Assessment for learning: putting it intopractice. Open University Press.

Broadfoot, P. (2007) An introduction to assessment. New York: Continuum.

Chappuis, S., Stiggins, R. J., Arter, J. og Chappuis, J. (2005). Assessment for learning: an action guide for school leaders. Portland : Educational Testing Service.

Clarke, S. (2005). Formative assessment in action: weavingthe elements together. New York: Hodder Murray.

Clarke, P., Owens, T. og Sutton, R. (2006). Creatingindependent student learners: a practical guide to assessment for learning. Winnipeg: Portage and Main Press.

Combs, W.E. (2010) Empowering Students to Write and RE-write. Standard-BasedStrategies for Middle and High School Teachers. Eye On Education, Larchmont.

Davies, A, Herbst, S & Reynolds, B. P (2008). Leadingtheway to makingclassroomassessmentwork. Courtenay, BC: Connections Publishing

Davies, A. (2007). MakingClassroomAssessmentwork. (2.utg.) Canada: Connections Publishing.

Davies, A & Busick, K (2007). Classroomassessment. What´sworking in High Schools? Book one. Courtenay, BC: Connections Publishing.

Davies, A & Busick, K (2007). Classroomassessment. What´sworking in High Schools? Book two. Courtenay, BC: Connections Publishing

Fisher, D., Nancy Frey (2007) Checking for Understanding. Formative Assessmenttechniques for Your Classroom. ASCD, Alexandria.

Gardener, J (2006). Assessment and Learning. London: Sage Publications.

Gregory, K., Cameron, C. og Davies, A. (1997). Setting and usingcriteria. For use in middle and secondaryclassrooms. Canada: Connections Publishing.

Gregory, K., Cameron, C. og Davies, A. (2000). Self-assessment and goal-setting. For use in middle and secondaryclassrooms. Canada: Connections Publishing.

Gregory, K., Cameron, C. og Davies, A. (2001). Conferencing and reporting. For use in middle and secondaryclassrooms. Canada: Connections Publishing.

Hall, K., Winifred M. Burke (2004) Making Formative AssessmentWork. Open University Press, London.

Harlen, W. (2007). Assessment for learning. London: Sage

Hattie, J. (2009). Visible learning: a synthesisof over 800 meta-analyses relating to achievement. London: Routeledge

Hattie, J. og Timperley, H. (2007). The powerof feedback. In ReviewofEducationalresearch, 77 (1), 81–112.

Hutchinson, C. and Hayward, L. (2005) The journey so far: assessment is for learning in Scotland. In Curriculum Journal. 16 (2), 225 – 248.

Leighangela, B., Lisa McColl (2010) Test Less Assess More. A K-8 Guide to Formative Assessment. Eye On Education, Larchmont.

McMillan, J.H. (2007). Formative classroomassessment: theoryintopractice. New York: Teachers College Press

Nordenbo, S.E., Søgård Larsen, M., Tiftikci, N., Wendt, R.E. og Østergaard, S. (2008). Lærerkompetanse og elevers læring i førskole og skole – Et systematisk review (utført for Kunnskapsdepartementet, Oslo) København: Dansk Clearinghouse for Uddannelsesforskning ved Århus Universitet

OECD (2005). Formative assessment: improvinglearning in secondaryclassrooms. Paris: OECD

Popham, W.J. (2008). Transformative assessment. Alexandria: ASCD

Sadler, D. R. (1989). Formative assessment and the design ofinstructional systems: instructional Science 18: 119-144

Scriven, M. (1991). Beyond Formative and Summative Evaluation In: McLaughlin, M. W. og Phillips, D.C.(red) Evaluation and education: at quarter century. Chicago: NSSE

Shephard, L. (2001). The roleofclassroomassessment in teaching and learning. In Richardson, V. (red.) Handbookofresearchonteaching. Washington DC: AERA.

Sprick, S., Knight, J., Reinke, W. og McKale, T. (2006). Coaching: classroom management: strategies and tools for administrators and coaches. Oregon: Pacific North West Publishing.

Stiggins, R. (2008). An Introduction to student: student-involvedassessment for learning. 5. utg.. New Jersey: Pearson Education.

Stobart, G. (2008). Testing times: theuses and abusesofassessment. London/New York: Routledge.

Tomlinson, C.A. (1999). The differentiatedclassroom: responding to theneedsof all learners. Alexandria, Va.: ASCD

Tuttle, H. Grover (2010) Successful Student Writing. Through Formative Assessment. Eye On Education, Larchmont.

Wiliam, D. (2009) Assessment for learning: why, what and how? London: InstituteofEducation, Universityof London


Fant du det du lette etter?

JA NEI

Trykk send-knappen for å registrere din tilbakemelding.
Det er valgfritt å legge til en melding. Dersom du ønsker svar på henvendelsen din, kan du også legge inn din epostadresse, så tar vi kontakt med deg.