Hopp til navigasjon for snarveier Hopp til hovedmenyen

Dokumentasjon

All sluttvurdering skal dokumenteres skriftlig i form av kompetansebevis, vitnemål eller fag- /svennebrev.

Vitnemål /kompetansebevis for  

  • elever utstedes av skolen 
  • privatister utstedes av skolen/fylkeskommunen
  • lærlinger og lærekandidater utstedes av fylkeskommunen 
  • voksne og praksiskandidater utstedes av fylkeskommunen / den skolen som har ansvar for voksenopplæring i regionen  

Muligheter til å klage  

Fag- /svennebrev utstedes av fylkeskommunen som dokumentasjon for bestått fag- eller svenneprøve, og kan påklages.  

Ved klage på standpunktkarakter må faglærer og skolen redegjøre for grunnlaget for den sluttvurderingen som er gitt, og denne skal vise at sluttvurderingen er fastsatt ut i fra et bredt vurderingsgrunnlag som samlet viser den kompetanse eleven har i faget. Klagenemda for karakterer krever en bred og konkret beskrivelse som viser hva eleven kan og ikke kan. I tilfeller hvor det klages på IV (ikke vurdering) må kopi av varsel legges ved skolens redegjørelse.   

Krav til dokumentasjon for elever med individuell opplæringsplan 

For alle elever med individuell opplæringsplan skal det gå frem av vitnemålet eller kompetansebeviset hvilket utdanningsprogram/programområde eleven er tatt inn til, hvilke fag eleven får opplæring i og hvor mange år eleven har fått opplæring. Fag som eleven har fått opplæring i skal føres med fagkode og sluttvurdering, jf. forskrift til opplæringsloven §§ 3-3 og 3-42.  
 
Elever med individuell opplæringsplan- IOP (og som ikke går mot full kompetanse) i ett eller få fag, skal ha IV i standpunktkarakter og en fagmerknadskode. For elever med IOP i alle eller de fleste fag, og der fagene har store avvik fra ordinære lærerplaner, skal det samles et IOP-fag (eks IOP1000). Elever kan følgelig ha en kombinasjon av ordinære fag og IOP-fag. 

Vitnemålet / kompetansebeviset skal ha tre vitnemålsmerknader. Underveis i opplæringen skal eleven ha vedlegg som beskriver elevens kompetanse. På vedlegget skal det føres hvilken opplæring eleven har fått, og hvilke av de individuelle målene i opplæringsplanen som er nådd (det skal utstedes for hvert skoleår) jf. «Føring av vitnemål og kompetansebevis for videregående opplæring 2016» 


Fant du det du lette etter?

JA NEI

Trykk send-knappen for å registrere din tilbakemelding.
Det er valgfritt å legge til en melding. Dersom du ønsker svar på henvendelsen din, kan du også legge inn din epostadresse, så tar vi kontakt med deg.