Hopp til navigasjon for snarveier Hopp til hovedmenyen

Læringsfremmende tilbakemeldinger

Elektrofag Skedsmo vgs foto Kristin Svorte.

Vi motiveres av å lære. Når vi lærer opplever vi mestringsfølelse og får lyst til å lære mer.

I læringsprosessen på skolen er den løpende dialogen mellom læreren og den enkelte elev sentral. Eleven skal gis mulighet til å vise hva hun/han kan, og læreren skal bidra med tydelige og konkrete tilbakemeldinger om hva eleven mestrer gjennom hele prosessen.

For å lære mer må også blikket rettes framover; eleven trenger informasjon om hva som skal til for å utvikle seg videre i faget. Dette kan dreie seg om informasjon om områder i faget som kan forbedres, eller arbeidsmåter, studieteknikker og læringsstrategier som kan utvikles videre.

Ved å gi eleven tilbakemeldinger på hva han/hun mestrer, og framovermeldinger rundt hva som skal til for å øke kompetansen, kan vurderingsarbeidet bidra til økt læring.

Hva er læringsfremmende tilbake- og framovermeldinger?

  • Bidrag i elevens læring og opplevelse av å mestre skolegangen.
  • Tydelig og konstruktiv informasjon om hva de mestrer. 
  • Informasjon om hvordan eleven kan utvikle sin kompetanse i faget.
  • Bevisstgjøring av elevene på mulige læringsstrategier.

Fant du det du lette etter?

JA NEI

Trykk send-knappen for å registrere din tilbakemelding.
Det er valgfritt å legge til en melding. Dersom du ønsker svar på henvendelsen din, kan du også legge inn din epostadresse, så tar vi kontakt med deg.