Hopp til navigasjon for snarveier Hopp til hovedmenyen

Hva er underveisvurdering?

Underveisvurdering er all vurdering i videregående skole og i lærebedrift fram til sluttvurdering, det vil si fram til standpunktkarakterer, eksamenskarakterer og karakterer i fag-/svenneprøver og kompetanseprøver. All vurdering underveis i opplæringen skal brukes og bidra til å fremme læring og tilpasse opplæringen for deg som elev, lærling eller lærekandidat - det vil si Vurdering for læring.

Underveisvurdering i fag skal:

  • bidra positivt i læreprosessen som en naturlig del av opplæringen gi grunnlag for tilpasset opplæringbidra til at du som elev, lærling og lærekandidat øker kompetansen din i fagene

Formålet med vurdering i orden og atferd:

  • er å bidra til en god sosialiseringsprosess, som fremmer god oppførsel med respekt og omsorg for andre er å gi informasjon om orden og adferd

Fire prinsipper for underveisvurdering

Forskning viser at elever lærer best når de:

  1. forstår hva de skal lære og hva som er forventet av dem
  2. får tilbakemeldinger som forteller dem om kvaliteten på arbeidet eller prestasjonen
  3. får råd om hvordan de kan forbedre seg
  4. er involvert i eget læringsarbeid ved blant annet å vurdere eget arbeid og utvikling – egenvurdering

Disse fire prinsipper for læringsfremmende underveisvurdering er derfor nedfelt i forskriften til opplæringsloven. Som elev, lærling eller lærekandidat har du rett til underveisvurdering.

For at underveisvurdering skal være læringsfremmende må den gis jevnlig og systematisk.

Underveisvurderingen skal inneholde lærerens og instruktørens konkrete vurdering av din kompetanse sett opp mot læringsmålene, og gi veiledning om hvordan du kan utvikle din kompetanse i faget.

Egenvurdering - det vil si din egen vurdering og refleksjon over eget arbeid og egen utvikling - er også en viktig del av underveisvurderingen.

Fagsamtale

Som en del av underveisvurderingen har du krav på fagsamtale minst en gang hvert halvår, dialog om annen utvikling samt halvårsvurdering uten og med karakter to ganger i året.

Foresattes rolle

Det er også viktig med et nært og godt samarbeide med foresatte da disse har stor betydning for barn og unges læring og utvikling, se Samarbeid skole-hjem og foreldresamtale.

 


Fant du det du lette etter?

JA NEI

Trykk send-knappen for å registrere din tilbakemelding.
Det er valgfritt å legge til en melding. Dersom du ønsker svar på henvendelsen din, kan du også legge inn din epostadresse, så tar vi kontakt med deg.