Hopp til navigasjon for snarveier Hopp til hovedmenyen

Halvårsvurdering

pexelsphoto66100.

Underveisvurdering skal gis løpende og systematisk som en naturlig del i undervisningen og læringsarbeidet. Som en del av underveisvurderingen har du som elev, lærling og lærekandidat også rett til halvårsvurdering. Dette "stoppunktet" i det kontinuerlige vurderingsarbeidet skal, som all underveisvurdering, bidra til din utvikling og gi veiledning om hvordan du kan øke kompetansen din i fagene.

Halvårsvurdering for elever

Som elev har du rett til halvårsvurdering uten og med karakter to ganger i året; midt i opplæringsperioden og i slutten av opplæringsåret (dersom faget ikke avsluttes, se Sluttvurdering/standpunktkarakter).

Halvårsvurdering uten karakter kan gis skriftlig og/eller muntlig.

Halvårsvurdering med karakter skal gis skriftlig. Skolen opplyser hvor og når disse gjøres tilgjengelige for deg.

Halvårsvurdering i fag for elever skal

  • beskrive din kompetanse opp mot kompetansemålene i læreplanen for faget
  • gi veiledning om hvordan du kan øke kompetansen din i faget

Halvårsvurdering i orden og i atferd for elever skal gis

  • uten karakter i hele opplæringsløpet
  • med karakter midt i opplæringsperioden på hvert årstrinn
  • ved slutten av opplæringsåret (dersom du ikke avslutter opplæringen i skole dette opplæringsåret da skal du få en standpunktkarakter)

Halvårsvurdering for lærlinger og lærekandidater i bedrift

Som lærling og lærekandidat har du rett til halvårsvurdering uten karakter. Halvårsvurderingen uten karakter skal beskrive din kompetanse opp mot kompetansemålene i læreplanen. Du skal også få veiledning om hvordan du kan øke kompetansen din i faget. Instruktøren gjennomfører halvårsvurdering uten karakter, se Lærlinger.

Varsling

Du og dine foresatte (derom du er under 18 år) skal varsles skriftlig dersom det er tvil om du kan få halvårsvurdering med karakter eller standpunktkarakter i fag fordi

  • du har overskredet fraværsgrensen på 10 % i faget.
  • læreren mangler grunnlag for vurdering sett opp mot kompetansemålene i faget, til tross for at eventuelt fravær er dokumentert.

Varsel skal også sendes dersom

  • det er fare for at du kan få karakteren nokså god eller lite god i orden eller i atferd ved halvårsvurdering eller når standpunktkarakter skal settes.

Varselet skal gis uten ugrunnet opphold.


Fant du det du lette etter?

JA NEI

Trykk send-knappen for å registrere din tilbakemelding.
Det er valgfritt å legge til en melding. Dersom du ønsker svar på henvendelsen din, kan du også legge inn din epostadresse, så tar vi kontakt med deg.