Hopp til navigasjon for snarveier Hopp til hovedmenyen

Fag- og utviklingssamtaler

Bildefag - Media og kommunikasjon Lillestrøm vgs foto Kristin Svorte.

Som en del av underveisvurderingen, som skal gis løpende og systematisk, har du som elev, lærling og lærekandidaten også rett til samtaler om din utvikling i fagene og om annen utvikling.

Samtale om din utvikling i fagene

Minst en gang i halvåret har du som elev, lærling eller lærekandidat, rett til en samtale om din utvikling i faget. Det er enten kontaktlærer, faglærer eller instruktør som inviterer til dette. Fagsamtalen kan gjennomføres samtidig med halvårsvurdering uten karakter, og samtidig med foreldresamtale. 

Utviklingssamtale (dialog om annen utvikling)

Du har også rett til jevnlige samtaler med kontaktlærer eller instruktør om din generelle utvikling, for eksempel opp mot læringsstrategier, medvirkning, personlig og sosial utvikling med videre.

Planlegging av vurderingsarbeidet

Elevene skal ha oversikt over hva de skal vurderes i, og både vurderingskriterier og vurderingsformer skal fremgå av planen for hvert fag.

Skolen og lærerne planlegger vurderingsarbeid og gjennomføring av fag- og utviklingssamtaler. Samtalene bør være planlagt av kontaktlærer eller instruktør, slik at du som elev/lærling (og foresatte når dere deltar i samtalen) kan forberede deg til samtalene.

De fire prinsippene for underveisvurdering

For at du skal få best læring og utbytte av opplæringen er det viktig at du forstå hva du skal lære og hva du blir vurdert i. Det vil si at du kjenner til kompetansemålene, kjennetegn på måloppnåelse og vurderingskriterier, og hva som forventes i opplæringen.

For at du skal kunne utvikle deg i fag er det viktig at du får tilbakemeldingene som sier noe om kvaliteten på ditt arbeid eller prestasjon, og at du får gode råd og veiledning om hvordan du kan forbedre deg (framovermeldinger). Det er også viktig at du involverer deg i eget læringsarbeid, for eksempel gjennom å vurdere eget arbeid gjennom egenvurdering og hverandrevurdering.


  

 


Fant du det du lette etter?

JA NEI

Trykk send-knappen for å registrere din tilbakemelding.
Det er valgfritt å legge til en melding. Dersom du ønsker svar på henvendelsen din, kan du også legge inn din epostadresse, så tar vi kontakt med deg.