Hopp til navigasjon for snarveier Hopp til hovedmenyen

Egenvurdering og hverandrevurdering

Læringssituasjon Lillestrøm vgs foto Kristin Svorte.

For å få til bedre læring er det viktig at en lærer å lære. Alle lærer mer og bedre når de får være med å vurdere og evaluere eget arbeid.

Egenvurdering

Du som elev lærer best når du involveres i vurdering av eget arbeid og lærer å reflektere rundt egen opplæring - egenvurdering. Læreren skal legge til rette for at egenvurderingen blir en del av undervisningen, og at du får anledning til å reflektere over egen læringsprosess.

Dette er viktig i all underveisvurdering, og ikke minst er det nødvendig at du opparbeider deg strategier for å lære. Det er ikke bare på skolen du havner i situasjoner hvor du må ta til deg ny kunnskap, å lære å lære er viktig i et livslangt perspektiv.

Dette betyr at både din vurdering av eget faglig arbeid og måten du lærer på er viktig (læringsmetoder/studieteknikk)

  • Hva mestrer jeg godt?
  • Hva mestrer jeg ikke fullt så godt
  • Hva skal jeg gjøre for å bli bedre i faget?

Det er viktig å vurdere og reflektere over "hva har jeg lært" - ikke bare se på "hva har jeg gjort".

Snakk om læringsarbeidet!

For at egenvurderingen skal bli nyttig, må du som elev trene på å snakke om læringsarbeidet og forstå hva som er målet med opplæringen og om læringsmålene er nådd eller ikke. Da er det fint om man snakker med medelever om egen læring og utvikling i faget. Læreren legger til rette for at du skal få medvirke i egen opplæring, slik at du kan være med å styre din egen læringsprosess.

Hverandrevurdering

Hverandrevurdering, også kalt kameratvurdering, medelevvurdering eller læringspartner, betyr at elevene lærer å gi hverandre konstruktive tilbakemeldinger på arbeid og læringsmåter. Elevene må vite hvilke vurderingskriterier som gjelder for arbeidet, slik at de vet hva de skal legge vekt på i tilbakemeldingene.

Det er en forutsetning at "elevmedvirkning" ligger som en naturlig del av opplæringen.

 


Fant du det du lette etter?

JA NEI

Trykk send-knappen for å registrere din tilbakemelding.
Det er valgfritt å legge til en melding. Dersom du ønsker svar på henvendelsen din, kan du også legge inn din epostadresse, så tar vi kontakt med deg.