Hopp til navigasjon for snarveier Hopp til hovedmenyen

Sluttvurdering i fag

Geofag 1 Lillestrøm vgs foto Kristin Svorte.

Sluttvurdering er den vurderingen som gis ved avslutningen av opplæringen. Hensikten med sluttvurdering er å gi en mest mulig presis vurdering av elevenes kompetanse ved avslutningen av opplæringen. Den skal gi en vurdering av elevenes kompetanse som er pålitelig for blant andre høgskoler, universiteter og fremtidige arbeidsgivere.

Underveisvurderingen er den vurderingen som skjer underveis i opplæringen. Underveisvurderingen skal gis løpende og systematisk og skal bidra til elevene øker kompetansen sin. Sluttvurdering kan sies å være vurdering av læring mens underveisvurdering kan sees på som vurdering for læring.

Formålet med vurdering i fag er å fremme læring underveis og uttrykke kompetansen til eleven, lærlingen og lærekandidaten underveis og ved avslutningen av opplæringen i faget. Vurderingen skal gi god tilbakemelding og veiledning til eleven, lærlingen og lærekandidaten.

Sluttvurdering:

 • Sluttvurderingen skal gi informasjon om kompetansen til eleven, lærlingen og lærekandidaten ved avslutningen av opplæringen i fag i læreplanverket.
 • Sluttvurdering i videregående opplæring er standpunktkarakterer, eksamenskarakterer og karakterer til fag- og svenneprøve.
 • Sluttvurdering er enkeltvedtak og kan påklages.

Standpunktkarakterer i fag:

 • Må baseres på et bredt vurderingsgrunnlag som samlet viser den kompetansen eleven har i faget og gis ved avslutningen av opplæringen og skal føres på vitnemålet.
 • Den kompetansen eleven har vist underveis i opplæringen er en del av grunnlaget for vurderingen når standpunktkarakteren skal fastsettes
 • Eleven skal være kjent med hva det blir lagt vekt på i fastsettelsen av standpunktkarakteren.
 • Rektor har ansvar for at faglærer setter standpunktkarakter.
 • Rektor har ansvar for at det blir gjort enkeltvedtak om ikke å gi standpunktkarakter i fag. For å gjøre enkeltvedtak om ikke å gi karakter, skal eleven først være varslet.

Fra 8. årstrinn og i videregående opplæring skal vurdering også gis med tallkarakter. 6 er beste karakter mens 1 er dårligste karakter. Bestått svarer til karakterene 2-6. Departementet kan i spesielle tilfeller fastsette enn annen grense for bestått i læreplanverket. Fag med karakteren 1 i standpunkt er bestått når eksamenskarakteren er 2 eller bedre. Det gjelder ikke dersom eksamenskarakteren er for en tverrfaglig eksamen.

A) karakteren 6 uttrykker at eleven har fremragende kompetanse i faget B) karakteren 5 uttrykker at eleven har meget bra kompetanse i faget C) karakteren 4 uttrykker at eleven har god kompetanse i faget D) karakteren 3 uttrykker at eleven nokså god kompetanse i faget

E) karakteren 2 uttrykker at eleven har lav kompetanse i faget F) karakteren 1 uttrykker at eleven har svært lav kompetanse i faget

Det går fram av læreplanverket at det i enkelte fag skal brukes andre uttrykk enn tallkarakterer. De andre uttrykkene er:

1. a) bestått/ikke bestått: for å få karakteren bestått skal eleven ha vist tilfredsstillende kompetanse i faget

2. b) deltatt/ikke deltatt i faget

Ved fag- og svenneprøve og kompetanseprøve skal det ved vurderingen brukes en tredelt skala som har dette innholdet:

3. a) bestått meget bra: meget god eller fremragende kompetanse i faget

4. b) bestått: tilfredsstillende eller gode kompetanse i faget

5. c) ikke bestått: svært lav kompetanse i faget

Varsling:

 • Eleven og foreldrene skal varsles skriftlig dersom det er tvil om eleven kan få halvårsvurdering med karakter eller standpunktkarakter i ett eller flere fag
 • Eleven og foreldrene skal også varsles skriftlig dersom det er fare for at eleven i halvårsvurdering med karakter eller i standpunktkarakter kan få karakteren nokså god (Ng) eller lite god (Lg) i orden eller i atferd
 • Varselet skal gis uten ugrunnet opphold. Varselet skal gi eleven anledning til å skaffe grunnlag for halvårsvurdering med karakter og standpunktkarakter, eller gi eleven anledning til å forbedre karakteren i orden eller i atferd.
 • Etter at eleven er fylt 18 år, skal foreldrene ikke varsles

Fant du det du lette etter?

JA NEI

Trykk send-knappen for å registrere din tilbakemelding.
Det er valgfritt å legge til en melding. Dersom du ønsker svar på henvendelsen din, kan du også legge inn din epostadresse, så tar vi kontakt med deg.