Hopp til navigasjon for snarveier Hopp til hovedmenyen

Om vurdering i akershusskolen

VURDERING- VÅRT VIKTIGSTE VERKTØY FOR LÆRING! I Den gode Akershusskolen skal våre elever lære mest og best mulig slik at flest mulig fullfører og består.

Forskning og erfaring viser at god vurdering av og for læring bidrar til at enda flere kan fullføre og bestå ved å ha  oppmerksomhet rundt lærings- og vurderingsprosesser både i ord, holdninger og vår daglige undervisningspraksis. Kommunikasjon og en god relasjon mellom lærere og elever er forutsetninger for at vurdering fremmer elevens læring. En god vurderingskultur i klasserom og  verksted handler om god planlegging, kunnskap om begreper, god praksis og gode prosesser.

I skoletiden i Akershusskolen vil elever derfor kunne forvente systematisk veiledning og tilbakemelding på faglig læring. Elever skal møte lærere som er godt forberedt og gjennom planverket i fag forteller om hva og hvordan læring og vurdering skal skje med utgangspunkt i det eleven allerede har lært. Bruk av skoledata og informasjon om elevers faglige ståsted og utvikling blir også en del av bakgrunnsmaterialet for å finne rette læringsstrategier i elevers læringsarbeid.   

En annen viktig forutsetning for å lykkes med vurdering for best mulig læring, er elevers motivasjon for å lære.  Forskning viser at elevers egenvurdering og vurdering av hverandres prestasjoner er  faktorer som gir størst effekt på læring. Derfor er det svært viktig at elever i Akershusskolen blir trent i å vurdere egne prestasjoner læringsprosessen og ikke bare har fokus på den karakteren en prestasjon blir «verdsatt» til.   

Som foresatt og forelder til elever i Akershusskolen er vi opptatt av at dere følger med i elevers skolegang. På de første kontakt- eller informasjonsmøter vil det bli informert om rammeverket for god vurdering i Akershusskolen. I arbeidet med vurdering for læring har det i tillegg blitt etablert et nettsted som utdyper rammeverket og som inneholder mange eksempler på gode vurderingssituasjoner. Dette nettstedet er interaktivt og blir fortløpende komplettert med nytt og aktuelt stoff.  


Fant du det du lette etter?

JA NEI

Trykk send-knappen for å registrere din tilbakemelding.
Det er valgfritt å legge til en melding. Dersom du ønsker svar på henvendelsen din, kan du også legge inn din epostadresse, så tar vi kontakt med deg.