Hopp til navigasjon for snarveier Hopp til hovedmenyen

Lærlinger

forge411923_1920kopi.

Når lærlingen eller lærekandidaten (heretter omtalt som lærlingen) er ute i bedrift og får opplæring har han/hun rett på vurdering etter bestemmelser i opplæringsloven med forskrift.

Halvårsvurdering i bedrift 

Lærlingen skal ha underveis- og sluttvurdering, men når det gjelder underveisvurdering er reglene noe annerledes enn for elever i skolen. Lærlingen skal ha halvårsvurdering uten karakter. Vurderingen skal beskrive kompetansen til lærlingen med utgangspunkt i læreplanverket. Målet er at lærligen skal få kunnskap om hvordan han/hun ligger an og hvordan den enkeltes kompetansen i faget kan økes. Det er instruktøren som skal gjennomføre halvårsvurderingen (Forskrift til opplæringsloven § 3-14) 

Sluttvurdering i bedrift 

Sluttvurdering skal si noe om kompetansen til lærlingen ved slutten av opplæringen. For lærlinger gis sluttvurdering som karakterar til fag-/svenneprøve og kompetanseprøve.  

Det er fylkeskommunen som er ansvarlig for å sikre at fag- og svenneprøver avholdes i henhold til gjeldende regelverk. Det gjelder også eventuell kompetanseprøve. 

For at en lærling skal kunne gjennomføre fag- eller svenneprøve skal han/hun som hovedregel ha bestått alle fag i gjeldende yrkesfaglig utdanningsprogram. Unntaket er dersom lærlingen har fulgt opplæringen, men ikke bestått inntil to fellesfag. Vedkommende kan da meldes opp til fag- eller svenneprøve, men fag- eller svennebrev kan ikke utstedes før lærlingen har bestått fagene. Dette må skje senes to år etter at fag- eller svenneprøvene er avholdt.  

Aktuelle lenker


Fant du det du lette etter?

JA NEI

Trykk send-knappen for å registrere din tilbakemelding.
Det er valgfritt å legge til en melding. Dersom du ønsker svar på henvendelsen din, kan du også legge inn din epostadresse, så tar vi kontakt med deg.