Hopp til navigasjon for snarveier Hopp til hovedmenyen

Dokumentasjon

All sluttvurdering skal dokumenteres skriftlig i form av kompetansebevis, vitnemål eller fag- /svennebrev.

Vitnemål /kompetansebevis for

  • elever utstedes av skolen
  • privatister utstedes av skolen/fylkeskommunen
  • lærlinger og lærekandidater utstedes av fylkeskommunen
  • voksne og praksiskandidater utstedes av fylkeskommunen / den skolen som har ansvar for voksenopplæring i regionen

Muligheter til å klage

Fag- /svennebrev utstedes av fylkeskommunen som dokumentasjon for bestått fag- eller svenneprøve, og kan påklages.

Ved klage på standpunktkarakter må faglærer og skolen redegjøre for grunnlaget for den sluttvurderingen som er gitt, og denne skal vise at sluttvurderingen er fastsatt ut i fra et bredt vurderingsgrunnlag som samlet viser den kompetanse eleven har i faget. Klagenemda for karakterer krever en bred og konkret beskrivelse som viser hva eleven kan og ikke kan. I tilfeller hvor det klages på IV (ikke vurdering) må kopi av varsel legges ved skolens redegjørelse.


Fant du det du lette etter?

JA NEI

Trykk send-knappen for å registrere din tilbakemelding.
Det er valgfritt å legge til en melding. Dersom du ønsker svar på henvendelsen din, kan du også legge inn din epostadresse, så tar vi kontakt med deg.