Hopp til navigasjon for snarveier Hopp til hovedmenyen

Regionale samlinger med elever og lærere

I november gjennomførte fylkesdirektøren regionvise refleksjonsmøter om «Vurdering og læring» med elever og lærere. To elever og to lærere fra samtlige skoler var invitert. Det var mange interessante og gode refleksjoner rundt arbeidet med underveisvurdering og egenvurdering/hverandrevurdering. Innspillene fra møtene blir tatt med videre i arbeidet med vurdering for læring.